Takaisin sivun yläreunaan

Kestävää liikennettä rakentamassa

Teksti Oodia/Joona Paakkanen | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Savon liikennevisio katsoo tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen hillintä kytkeytyy osaksi maakunnan liikennestrategiaa ja maakuntakaavoitusta

Syyskuun lopussa liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, että itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluita jatketaan Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta. Toteutuessaan hanke parantaa oleellisesti myös Pohjois-Savon saavutettavuutta. Matkustusaika pääkaupunkiseudulle lyhenee, mikä lisää vähäpäästöisen raideliikenteen potentiaalia liikkumismuotona.

Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Paula Qvickin ja maakuntainsinööri Patrick Hublinin mukaan liikennejärjestelmien kehittämisessä tulee huomioida yhteiset ilmastotavoitteet. Lähikuukausina julkaistava fossiilittoman liikenteen tiekartta asettaa raamit myös Pohjois-Savon tuleville liikennesuunnitelmille.

– Tavoitteena on, että esimerkiksi tavaraliikenne siirtyy yhä enenevässä määrin kumilta raiteille. Ajoneuvokannan uusiutuminen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden turvaaminen ovat osa kokonaisuutta, Hublin toteaa.

– Myös teiden kunnossapitoon tarvitaan resursseja. Valtateiden 5 ja 9 parantamisen lisäksi on tärkeää, että perusväylänpidon taso nostetaan korjausvelkaa vähentävälle tasolle, Qvick lisää.

Paula Qvick ja Patrick Hublin ovat mukava suunnittelemassa fossiilitonta liikennettä.

 

Muista alueellisesti merkittävistä hankkeista esille nousevat Savo-radan uusiminen Kuopio–Kajaani-väliltä sekä Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen. Arvioiden mukaan kanavahanke mahdollistaa jopa 90 000 rekkalastin siirtämisen maanteiltä vesireiteille.

– Sisävesiliikenteen lisäksi Saimaan kanava palvelee kansainvälisiä yhteyksiä. Se avaa ympäristöystävällisen väylän Pohjois-Savosta aina Venäjälle ja Euroopan jokiväylille saakka, Hublin mainitsee.

Tietoliikenneverkkojen merkitys kasvaa entisestään yhteiskunnassamme. Qvickin mukaan koronaepidemia on osaltaan vauhdittanut digitalisaation esiinmarssia. Jotta kehityksessä pysytään mukana, tarvitaan panostuksia muun muassa toimiviin laajakaistayhteyksiin.

– Kattavat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat niin etätyön kuin monipaikkaisen arjen. Lisäksi ne parantavat haja-asutusalueilla sijaitsevien tuotantolaitosten toimintamahdollisuuksia, Qvick toteaa.

Monipaikkaisuuden lisääntyessä on tärkeää huolehtia vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuudesta. Riittävä lataus- ja tankkausinfrastruktuuri mahdollistaa uusiutuvan käyttövoiman hyödyntämisen myös keskustaajamien ulkopuolella.

Kuntien ja liiton alueidenkäytön suunnittelulla edistetään viihtyisää liikkumisen ympäristöä ja sujuvia matka- ja tavaraliikenneketjuja. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kytkeytyy osaksi ensi vuoden syksyllä nähtäville tulevaa Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 toista vaihetta.

Kuopion kaupunki osaltaan panostaa vihreään autoiluun. Kesäkuussa 2021 kaupungin paikallisliikenteeseen saapuu kolmetoista uusiutuvalla sähköllä liikkuvaa linja-autoa.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Pohjois-Savon Liitto

Sepänkatu 1, 70101 Kuopio
Jaa artikkeli

Tekijät

Joona Paakkanen
Mirka Happonen