Takaisin sivun yläreunaan

Uutena työntekijänä etätöihin

Teksti Oodia/Joona Paakkanen | Kuvat Shutterstock

Uuden työntekijän perehdytys onnistuu myös etänä. Kollegoiden tuki sekä aktiivinen kommunikointi ovat avainasemassa, jotta aloittava etätyöläinen integroituu osaksi työyhteisöä.

Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi suomalaista työelämää. Suomen Yrittäjien yrittäjägallupin mukaan lähes 100 000 PK-yritystä aikoo lisätä monipaikkaisen työn määrää pysyvästi. Muuttuneet käytännöt muuttavat myös rekrytointi- ja perehdyttämisprosesseja. Kun uusi työntekijä aloittaa suoraan etänä, korostuu henkilökunnan tuki työyhteisöön integroitumisessa.

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa uusien työntekijöiden perehdyttäminen on tuttua puuhaa. Palvelujohtaja Salla Rönkkö kertoo, että integrointi yhteisöön sujuu ketterästi myös etänä.

– Laadimme jokaiselle uudelle työntekijälle kattavan perehdytysohjelman, johon sisältyy sekä esimiehen että perehdytysyhdyshenkilön jatkuva tuki ja saavutettavuus. Unohtamatta muun henkilöstön apua, Rönkkö mainitsee.

Perehdytyksessä kannattaa hyödyntää videoyhteyttä. Vaikka työnkuva olisi mahdollista välittää kirjallisesti, videoyhteys rakentaa siltaa osapuolten välille. Töiden tekeminen on huomattavasti antoisampaa, kun uusilla nimillä ja äänillä on kasvot. Samalla voi luoda kontaktia uusiin työkavereihin.

– Työyhteisöön tutustuminen hoituu kätevästi sisäisen intran ja Teams-sovelluksen välityksellä. Monikanavaisuus onkin tärkeässä roolissa, kun puhutaan etätyöntekijän integroitumisesta, Rönkkö kertoo.

– Lisäksi tulee huolehtia, että käytetty teknologia toimii ja etätyön pelisäännöt tulevat tutuiksi. Riittävät tauot kuuluvat etätöidenkin toimintatapoihin, Rönkkö muistuttaa.

Loppujen lopuksi tärkeintä on, että työyhteisössä kemiat toimivat. Kannustava ilmapiiri luo pohjaa sille, että uudet työntekijät kokevat onnistumisia haastavissakin etätyötilanteissa. Rönkön mukaan oleellista on pitää huolta yhteisistä rutiineista ja ylläpitää vahvaa me-henkeä. Säännöllinen vuorovaikutus synnyttää uusia ideoita ja kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Kollegoiden väliset vuoropuhelut ovat luonnollisesti avainasemassa. Koronatilanteen salliessa tulee myös järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joissa pääsee kasvokkaiseen vuorovaikutukseen työkavereiden kanssa, Rönkkö toteaa.

Lähteet: yrittajat.fi, yle.fi

Jaa artikkeli

Tekijät

Joona Paakkanen