Takaisin sivun yläreunaan

Lähettämällä lomakkeen annat luvan tallentaa tietosi ja hyödyntää niitä Oodia Median mahdollisessa markkinointiviestinnässä.

Oodia Media Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Oodia Media pitää yhteisrekisteriä keräämistään henkilötiedoista. Toivomme asiakkaiden tutustuvan lausekkeeseen ja mikäli asiakas käyttää palveluitamme, asiakas hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot. Verkkopalveluitamme käyttäessä asiakas hyväksyy evästeiden käytön.

Rekisterinpitäjät

OODIA MEDIA OY
Y-TUNNUS 3154517-7
Puijonkatu 9 B 15, 70100 Kuopio
Puh. 040 130 4412
www.oodia.fi

Rekisterien nimet
 • Asiakasyhteyshenkilörekisteri.
 • Sähköpostiohjelman osoitteisto sähköpostikirjeenvaihtoa varten.
 • Rekisteri kilpailuun osallistuvista.
 • Rekisteri haastateltavista.
 • Sähköinen rekisteri nettipalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä, joiden käyttäjätunnukset ovat vapaavalintaisia.
Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin seuraavista lähteistä:

 • Asiakkaalta puhelimitse, postitse, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla asiakassuhteen aikana saadut tiedot.
 • Asiakkaalta tai yksityishenkilöltä muussa yhteydessä saadut tiedot: lahjatilaus, kilpailu-, äänestysvastaus tai muu vastaava.
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot.
 • VTJ/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yrityksistä tai julkisista lähteistä saadut tiedot tai niiden avulla päivitetyt tiedot.
Rekisterien käyttötarkoitus
 • Asiakassuhteiden hoito, ylläpito ja uusiminen sekä uusien asiakkaiden hankinta.
 • Haastateltavien kontaktointi.
 • Kilpailujen voittajien arvonta ja kontaktointi.
 • Laskutus / perintä.

Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määrätty, ellei laissa ole toisin säädetty.

 

Kaupunkisi.fi-tapahtumakalenteri

KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

Palvelun hinta

Kaupunkisi.fi-tapahtumakalenteriin tapahtumien syöttäminen ja niiden muokkaaminen on maksutonta.

Tapahtumakalenterista on mahdollista ostaa näkyvyyttä tapahtumalle hinnaston mukaisesti. Oodia Media Oy pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Hintojen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä yrityksen palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 30 päivää ennen muutoksen tapahtumista. Yritys voi irtisanoa sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostin välityksellä.

Yleiset käyttöehdot

Tapahtumajärjestäjät vastaavat itse syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja kukin järjestäjä vastaa omalta osaltaan ilmoittamiensa ja Kaupunkisi.fi-palvelussa julkaistavien tietojen oikeusvaikutuksista suhteessa palvelun käyttäjiin. Tietosisällön valvontavastuu on tapahtumajärjestäjillä. Oodia Media Oy ei vastaa kalenteriin lisättyjen ja siinä julkaistujen tietojen oikeellisuudesta eikä muodossa olevista virheistä.

Oodia Media Oy:llä ei ole vastuuta kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavasta aineistosta tai aineistosta mahdollisesti tapahtumajärjestäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.

Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että tapahtumat ja niistä annetut tiedot eivät ole lakien, markkinointisäännösten tai hyvän tavan vastaisia. Tapahtumanjärjestäjä sitoutuu siihen, ettei sen julkaisemaan aineistoon sisälly mitään sellaista, mikä olisi vastoin mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.

Tapahtumanjärjestäjä vastaa kaikista omilla käyttäjätunnuksillaan tehdyistä ilmoituksista. Tapahtumanjärjestäjä vastaa itse ilmoittamiensa tapahtumien tietosisällöstä ja on velvollinen viipymättä päivittämään mahdolliset muutokset.

Oodia Media Oy pidättää oikeuden poistaa palvelusta yleisten käyttöehtojen vastaiset tiedot ja tapahtumat. Oodia Media Oy pidättää oikeuden muokata ilmoituksia tarvittaessa.

Oikeudet

Oodia Media Oy:n tuottaman palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Oodia Media Oy:lle. Oodia Media Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet kaupunkisi.fi-palveluun ja sen sisältämään aineistoon.