Takaisin sivun yläreunaan

Hajautettujen tiimien johtaminen

Teksti Oodia/Emilia Jormakka | Kuvat Shutterstock, Studio EveLiisa/Eveliina Immonen

Tulevaisuudessa etätyöskentelyn odotetaan yleistyvän ja jäävän osaksi pysyvämpää työelämän muutosta. Hyvällä etäjohtajuudella taataan yhteistyön tuloksellisuus etäisyydestä huolimatta.

Teknologian kehitys tarjoaa työyhteisöille paljon uudenlaisia tapoja tehdä töitä paikasta riippumatta. Yhä useammassa organisaatiossa hyödynnetäänkin esimerkiksi Skype for Businessin, Microsoft Teamsin ja Sharepointin kaltaisia sovelluksia. Suomen Nuorkauppakamareiden alue D:n aluejohtaja Sari Mielosen mukaan etätyön lisääntyminen näkyy myös nuorkauppakamarin toiminnassa.

– Kevään mittaan meillä on ollut yhteensä 17 kokousta, joista etäyhteyksin käytiin 13, Mielonen kertoo.

Nuorkauppakamarit kouluttaa ja verkostoi johtajuudesta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneita 20–40-vuotiaita nuoria aikuisia. Alue D kattaa Itä- ja Pohjois-Suomen ja on kamarien neljästä alueesta suurin.

Etätyön lisääntyminen muuttaa johtamista, tietää yrittäjä ja Suomen nuorkauppakamareiden alue D:n aluejohtaja Sari Mielonen. Kuva: Studio EveLiisa/ Eveliina Immonen

 

Kamaritoiminnan kautta Mieloselle on kertynyt arvokasta kokemusta niin etäjohtajan kuin etäjohdettavan rooleista. Hajautetuissa tiimeissä työskentely vaatii molemmilta osapuolilta uudenlaisten taitojen omaksumista.

– Lähityössä työnantajan on mahdollista seurata paremmin työn sujumista. Etätyöskentelyssä itsensä johtamisen taidot korostuvat ja yksilön vastuu omasta työstä kasvaa. Johtajalta vaaditaan tilanteessa hyvää ihmistuntemusta, luottamusta alaisiin ja aktiivista yhteydenpitoa tiimeihin.

Työnantaja saattaa olla huolissaan etätyön vaikutuksesta työtehokkuuteen. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että työntekijät ovat etätyössä ennemminkin taipuvaisia ylisuorittamiseen ja sitä kautta uupumiseen. Ali- ja ylisuorittamista voidaan ehkäistä määrittämällä työtehtävät ja tavoitteet tarkasti. Myös työpaikalla luotu työkulttuuri ja sen terve suhde työn tekemiseen auttaa työntekijöitä suoriutumaan tehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtenäisen työporukan rakentamisen tärkeys korostuu etäisyyden kasvaessa.

– Etäyhteydet rajoittavat sosiaalista kanssakäymistä, minkä vuoksi on tärkeää tutustua työkavereihinsa ja vaihtaa heidän kanssaan kuulumisia. Esimerkiksi kokouksien alussa kannattaa varata aikaa sille, että jokainen kertoo lyhyesti kuulumisistaan. Yhteisöllisyyttä voidaan rakentaa esimerkiksi ryhmäytymällä yhteisissä live-tapaamisissa, Mielonen vinkkaa.

Jaa artikkeli

Tekijät

Emilia Jormakka