Takaisin sivun yläreunaan

Hukasta hyödyksi biojalostusteknologioilla

Teksti Oodia/Emilia Jormakka | Kuvat Mari Räty | Kaupallinen yhteistyö

Teollisuuden sivuvirtoja aiotaan hyödyntää kaupallisesti.

Pohjois-Savossa aiotaan ottaa teollisuuden sivuvirroista kaikki hyöty irti. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat iskeneet hynttyyt yhteen Biosfääri Pohjois-Savo -hankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää, miten teollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää kaupallisesti erilaisissa sovellutuksissa, esimerkiksi maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina. Tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä haetaan vahvaa vaikuttavuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille, Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö ja hankekoordinaattori Harri Auvinen kertoo.

Toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä maakunnan keskeisten sivuvirtojen tuottajien, potentiaalisten kaupallistajien ja loppukäyttäjien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset käyttävät alihankintaketjuissaan paikallisten pk-yritysten palveluja. Näin maakunnan yritykset pääsevät uuden tiedon sekä uusien tuotekonseptien ja liiketoimintamallien piiriin.

– Paikallisten sivuvirtojen kestävän kehityksen mukainen ja tehokas hyödyntäminen uusissa tuotteissa parantaa yritysten kannattavuutta ja mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, Itä-Suomen yliopiston biomateriaalitekniikan professori Reijo Lappalainen toteaa.

Hanke edistää ja nopeuttaa yritysten tutkimuksellista tuotekehitystyötä, minkä myötä yritysten osaaminen kehittyy merkittävästi muun muassa tuotteiden toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin liittyen.

– Tuloksekas resepti: Kiertotalous ja hiilensidonta, elinkeinojen tarpeet, osaaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö sekä Pohjois-Savon omat hiilineutraaliuden tavoitteet ja tuki, ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen Lukesta summaa.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Biosfääri Pohjois-Savo

Jaa artikkeli

Tekijät

Emilia Jormakka