Työvoimakoulutus väylänä työelämään

Teksti Oodia/Emilia Jormakka | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

TE-toimiston työvoimakoulutuksesta valmistuu osaavaa ja käytännönläheistä työvoimaa yritysten tarpeisiin.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Työvoimakoulutuksena voi suorittaa perus- tai ammattitutkinnon, sen osan tai täydennyskoulutusta. Omalla alallaan voi erikoistua osaamisalaopintojen kautta. Työvoimakoulutuksen kautta saadun ammattitaidon ja osaamisen parannuksella mahdollisuudet työllistymiseen kasvavat.

‒ Alasta riippumatta oman ammattitaidon ja osaamisen päivittäminen kannattaa. Tällä hetkellä järjestetään paljon esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksia, esimerkkinä lähihoitajakoulutukset Kuopiossa, Pielavedellä ja Iisalmessa. Myös puhtaanapidon ja kuljetuksen alalle on kysyntää, Pohjois-Savon TE-toimiston palveluesimies Heli Pavier sanoo.

Pavierin mukaan vuonna 2020 hakemuksia on tullut kesäkuun loppuun mennessä noin 2 000 ja koulutuksen on aloittanut lähes 900 uutta opiskelijaa. Tänä vuonna koulutuksen on suorittanut noin 700 henkilöä. Seitsemän kymmenestä työvoimakoulutuksen päättäneestä ei ole enää työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Pohjois-Savon TE-toimiston palveluesimies Heli Pavierin mukaan yksi suosituimmista koulutusmuodoista on RekryKoulutus.

 

Tutkintotavoitteiset opinnot kestävät noin 2‒3 vuotta, mutta aiemmista opinnoista saadut hyväksiluvut voivat lyhentää opintoaikaa. Jatko- ja täydennyskoulutukset kestävät muutamia kuukausia. Koulutus on osallistujalle maksutonta, ja sen aikana maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Opintoihin kuuluu myös alan yrityksessä suoritettava työharjoittelujakso, jonka pituus on koulutuskohtainen.

‒ Työharjoittelun aikana työnantaja pystyy tutustumaan työntekijään ja seuraamaan ammattitaidon kehittymistä. Valmistumisen jälkeen työnantajalla on mahdollisuus palkata valmiiksi tuttu työntekijä, jolla on koulutuksen kautta saatu uusin tietotaito, Pavier sanoo.

Työssäoppimispaikan tarjoaminen on työnantajalle ilmaista, ja työnantaja voi ilmoittautua harjoittelupaikan tarjoajaksi ottamalla yhteyttä koulutusta järjestävään tahoon.

Pavierin mukaan yksi suosituista koulutusmuodoista on RekryKoulutus, jossa yrityksen tarpeisiin räätälöidään yhdessä kouluttajan, yrityksen ja TE-hallinnon kanssa sopiva opintokokonaisuus. Valmistuttuaan koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut työllistyy suoraan yritykseen. TäsmäKoulutuksessa yrityksen on mahdollista kouluttaa henkilöstöä ja päivittää sen osaamista uusiin työtehtäviin. Suoraan yrittäjille tarjotaan esimerkiksi yrityksen liiketoimintaan liittyviä koulutuksia.

Koulutuksiin haetaan ensisijaisesti sähköisen haun kautta te-palvelujen nettisivulla, osoitteessa www.te-palvelut.fi. Nettisivulle voi asentaa koulutusvahdin, joka ilmoittaa hakijalle sopivasta koulutuksesta suoraan sähköpostitse.

Pohjois-Savon TE-toimisto
Työvoimakoulutus
tyovoimakoulutus.pohjois-savo@te-toimisto.fi
www.te-palvelut.fi/pohjois-savo