Takaisin sivun yläreunaan

Kolmannessa elämänvaiheessa parasta on vapaus

Teksti Oodia/Sari Kinnunen | Kuvat Ilpo Lommi

Eläkeikä antaa mahdollisuuden työskennellä joustavasti omien aikataulujen mukaan.

Eläkeiän korvilla kannattaa alkaa suunnitella seuraavaa elämänvaihetta ja laittaa elämän rastit kohdalleen. Tämä suuri muutos elämässä antaa mahdollisuuden tehdä rauhassa sitä, mistä on innostunut.

– Eläköityminen on iso elämänmuutos, johon tarvitaan itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Voi miettiä, mistä on kiinnostunut ja mitä haluaisi tehdä seuraavaksi sen sijaan, että jäisi viettämään eläkepäiviään oloneuvoksena, sanoo Marketta Rantama.

Rantama tietää mistä puhuu, sillä hän on jatkanut työntekoa myös eläkeiän saavuttamisen jälkeen.

– Työelämä eläkkeellä antaa virtaa ja mahdollisuuksia keskittyä juuri omiin kiinnostuksen kohteisiin, Rantama jatkaa.

Rantama kannustaa jatkamaan työuraa, jos voimavaroja riittää. Hän suosittelee säilyttämään jonkinlaisen langan työelämään. Parikin vuotta poissa työelämästä on sellainen aika, että takaisin palaaminen saattaa tuntua pelottavalta muutokselta työelämän kehittyessä nykyään valtavalla vauhdilla.

Hyvän työuran puolestapuhuja

Ennen eläkkeelle jäämistään Rantama työskenteli pitkään Itä-Suomen yliopiston palveluksessa henkilöstön kehittämispäällikkönä ja työhyvinvoinnin parissa. Rantamalla on runsaasti kokemusta työelämästä henkilöstöhallinnon puolella, joten hän halusi jatkaa aiheen merkeissä myös saavutettuaan virallisen eläkeiän.

Työnantajan kanssa eläkkeelle jäännistä sovittiin kahta vuotta aikaisemmin, ja näin Rantamalle jäi hyvin aikaa siirtää tietoa eteenpäin.

Omassa yrityksessään Rantama tekee ura- ja työyhteisövalmennusta. Jo aikanaan työskennellessään työeläkelaitoksissa hän pohti, miten työelämää ja sen käytäntöjä voisi kehittää, jotta ihmiset jaksavat työssä.

Rantaman yritystoiminnan aloitus osui korona-aikaan, joten aluksi oli hiljaista. Tämä oli kuitenkin hyvää aikaa kasvattaa verkostoja ja opiskella digiyrittäjäksi.

– Kannattaa kirjoittaa omasta näkökulmasta esimerkiksi LinkedIniin. Somessa julkaiseminen voi aluksi tuntua isolta kynnykseltä, mutta kun kirjoittaa aihepiiristä, josta on tietoa, nimi tulee tutuksi ja sinulta saatetaan kysyä lisää aiheesta, Rantama sanoo.

Aktiivinen kirjoittelu eri kanavissa lisää tunnettuutta oman alan osaajana. Rantama kirjoitti Helsingin Sanomiin eläkeläisten työnteosta ja ikäjohtamisesta 8 yleisöosastokirjoitusta, jotka kaikki julkaistiin. Näin hänen nimensä tuli tutuksi asian yhteydessä ja tätä kautta syntyi muun muassa yhteistyö Kevan kanssa. Rantama on päässyt tekemään yhteistyötä myös esimerkiksi Eläkeliiton ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa.

– Verkostoidu ja ole rohkeasti mukana. Tärkeää tämän päivän työelämässä ja yrityksen perustamisessa on itseohjautuvuus ja omien arvojen tunnistaminen. On myös hyvä tunnistaa omat vajavuudet ja vahvuudet sekä mistä on innostunut ja haluaa oppia lisää, Rantama neuvoo yrittäjyyteen.

Yritystoiminnan aloittamiseen saa Kuopion alueella valtavasti apua eri tahoilta, kuten yrittäjäjärjestöltä, ELY-keskukselta, BusinessKuopiolta ja yrityskummeilta.

Oman yrityksen perustamista ei kannata pelätä, sillä tukea on runsaasti saatavilla. Tärkeintä aloittamisessa on selkeä yritysidea. Tunnistaa se oman osaamisen, intohimon ja mielenkiinnon kohde, josta on työvuosien aikana karttunut erityistä tietoa sekä osaamista.

Hyvän johtamisen merkitys eläköitymisessä

Eläkeikää lähestyvillä on runsaasti hiljaista tietoa, joka kannattaa hyödyntää. Seniori-ikäinen työntekijä on oivallinen opastaja ja perehdyttäjä. Heillä on osaamista, koulutusta ja työelämän mukanaan tuomaa paineensietokykyä.

Rantama peräänkuuluttaa hyvää ikäjohtamista. Tavoitteena on, ettei eläkeikää lähestyvä henkilö jäisi vain odottelemaan viimeistä työpäivää. Työntekijä on aktiivisesti mukana ja voi jatkaa työuraa halutessaan myös eläkeiän täyttämisen jälkeenkin.

Suomessakin on tällä hetkellä työvoimapulaa monilla aloilla, joten eläkeläisten työpanos on merkittävä. Eläkeläiset työskentelevät useimmiten osa- ja määräaikaisina eivätkä vie pestiä nuoremmilta.

Osana hyvää eläköitymistä ovat myös eläkekahvit, jotka ovat tärkeä lähtörituaali koko työyhteisölle. Läksiäiskahvit antavat työyhteisölle mahdollisuuden muistella yhteisiä kokemuksia ja kertovat työntekijän arvostuksesta.

Aktiivista elämää myös eläkkeellä

Kaikille työskentely eläkkeellä ei sovi, mutta arkeen kannattaa kuitenkin hankkia sisältöä esimerkiksi vapaaehtoistyön tai harrastuksien kautta. Eläkkeelle jäädessä elämä voi olla yksinäistä, kun työyhteisön kontaktit jäävät taakse.

Rantama kehottaa liikkumaan eläkkeellä monipuolisesti. Aktiivisen liikuntaharrastuksen voi aloittaa myöhemmälläkin iällä, se lisää hyviä elinvuosia.

– Voi myös kokeilla jotain ihan uutta mitä ei olisi osannut ajatellakaan, esimerkiksi laulamista. Eläkkeellä olo ei tarkoita downshiftaamista vaan hienoa elämänvaihetta, johon voi rakentaa uusia elementtejä ja mielekkäitä juttuja, Rantama muistuttaa lopuksi.

Jaa artikkeli

Tekijät

Sari Kinnunen