Takaisin sivun yläreunaan

Digitalisaatiolla työhyvinvointia

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Oikein valitut digitaaliset työvälineet poistavat stressiä ja lisäävät työhyvinvointia.

TUPLA-hankkeessa selvitettiin, millaisen yhteyden yritykset näkevät digitalisaation, tuottavuuden ja hyvinvoinnin välillä. Haastattelututkimukseen osallistui 25 henkilöä eri yrityksistä ja rooleista.

– Haastatteluiden perusteella paljastui, että digitaalisten työpaikkojen rakentamiseen oli osallistunut jo 88 prosenttia vastaajista. Digitalisaatio mahdollistaa joustavan ja liikkuvan työnteon ja siihen halutaan panostaa, kuvailee hankkeen vastuullinen johtaja Marko Jäntti.

Tutkimuksen mukaan digityöpaikkojen haasteina nähtiin, että huonosti valitut työkalut ja sirpaleinen tieto lisäävät stressiä, estävät työnteon sujumisen ja ärsyttävät kaikkia osapuolia. Siksi on tärkeää, että työkalujen valintaan otetaan työntekijät mukaan.

– Moni kokee ahdistusta jatkuvan digisirkuksen myötä, mutta usein unohdetaan, että uusista välineistä voisi olla paljon hyötyjäkin työhyvinvoinnille sekä tuottavuudelle. Kun koko tiimi on saman työkalun äärellä, työstä tulee läpinäkyvämpää ja turha sähköpostirumba tehtävän edistymisen tarkastamiseksi poistuu, Jäntti huomauttaa.

Marko Jäntti ja Henri Lindström ovat kehittämässä digitaalisen työpaikan mallia.

 

Organisaatioiden digikulttuuri näkyy esimerkiksi verkkokursseina, tiimin sisäisessä kommunikoinnissa ja mahdollisuudessa etätöihin tai joustavampaan työaikaan. TUPLA-hankkeessa annetaan pk-yrityksille eväitä digitalisaation keskellä pärjäämiseen koulutuksilla ja työpajoilla.

– Pyrkimyksenä on löytää yrityksille oikeat digitaaliset välineet omaan työskentelyyn ja opastaa niiden käytössä. Voimme suositella palveluita ja antaa tukea niiden käytössä. Esimerkiksi työtehtävien hallintaan sopivat Teams ja Planner, kuvailee hankesuunnittelija Henri Lindström.

Digitalisaation edistämistyötä on tarkoitus jatkaa yrityksille suunnatussa valmisteilla olevassa DAIM-hankkeessa, joka keskittyy älykkääseen palvelutuotantoon.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Tuottavuutta ja Digitaalisia Palveluita Liiketoiminnan Avuksi -hanke

Marko Jäntti, FT, hankkeen vastuullinen johtaja
Puh. 040 355 2375
Henri Lindström, hankesuunnittelija
Puh. 050 306 2158
www.uef.fi/web/tupla

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen