Takaisin sivun yläreunaan

Energiaklusterista pontta kasvuun

Teksti Oodia/Marlene Sanoukian | Kuvat Valta-kuva, Navitas Yrityspalvelut Oy, Oodia arkisto | Kaupallinen yhteistyö

Pohjois-Savon merkittävin teollisuuden ala on kone- ja energiateollisuus, jota kehitetään monialaisesti sekä paikallisille että kansainvälisille markkinoille.

Kone- ja energiateollisuuden tueksi on Pohjois-Savossa perustettu laaja-alainen energiaklusteri, johon liittyvää kehitystyötä tehdään vuosina 2020–2021 Pohjois-Savon liiton ja yritysten rahoittamassa Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa.

Keskeisinä toimijoina ovat Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden energiatekniikan yksikkö, Itä-Suomen yliopiston pienhiukkas- ja aerosolilaboratorio, Navitas Kehitys Varkaudesta sekä noin 20 energia-alalla toimivaa yritystä. Myös uusien yritysten on mahdollista liittyä toimintaan mukaan. Pohjois-Savon Energiaklusteri tarjoaa yrityksille palveluita innovaatioprosessin eri vaiheisiin seuraavasti: Itä-Suomen yliopisto tekee monitasoista perustutkimusta, Savonia kehittää ja testaa ratkaisuja pilot-kokoluokassa ja Navitas Kehitys auttaa yrityksiä viemään tuotteita markkinoille.

– Eurooppalaiseen klusteriyhteistyöfoorumiin (ECCP) on rekisteröityneenä noin 3 000 klusteria, joista 50 profiloituu energiaklusteriksi. Meidänkin tavoitteenamme on tulla hyväksytyksi ECCP:n jäseneksi, ja jätämme marraskuussa jäsenanomuksen, taustoittaa hankkeen yhteyshenkilö, koulutusvastuupäällikkö Markku Huhtinen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Klusteri rakentuu usein jonkin suuren yrityksen ympärille. Varkauden alueella sellaisia ovat muun muassa Andritz Oy ja Sumitomo SHI FW Energia Oy.

– Olemme mukana klusterin toiminnassa saadaksemme tietoa eurooppalaisen tutkimuksen suunnista ja vaatimuksista sekä saadaksemme uusia ideoita omaan kehitystyöhömme kehityshankkeiden kautta. Verkostoitumisen hyödyt vaikuttavat kaikkialle Pohjois-Savoon. Työstämme ryhmissä esimerkiksi tuhkan käsittelyn tehostamista sekä päästöjen vähentämistä. Jos pystymme löytämään ratkaisuja ongelmiin, voimme hyödyntää niitä omissa tuotteissamme, kertoo Andritz Oy:n paikallisjohtaja Marko Luokkanen, joka on myös hankkeen ohjausryhmän ja energiaklusterin johtoryhmän puheenjohtaja.

Huhtisen mukaan on hyvä, että mukana on sekä laitetoimittajia että kaukolämpöä ja -sähköä tuottavia energiayhtiöitä, joista Savon Voima on merkittävin. Uusia tuotteita kehitettäessä tämä tarjoaa suoran reitin ideasta liiketoimintaan sekä mahdollisuuden yhdistää voimavaroja.

Kun uutta tuotetta ryhdytään kehittämään, perustetaan asian ympärille TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmä/tiimi.

– Tällä hetkellä on perustettu kuusi ryhmää. TKI-ryhmätoiminta on yksi klusterimme ydintoiminnoista. Ryhmät miettivät myös, pitäisikö tutkimuslaitosten rakentaa uusia tutkimuslaitteita, jotta tutkimusta voidaan viedä eteenpäin, sekä yhteistä visiota siitä, mitä kullakin alalla pitäisi tehdä ja voidaanko Pohjois-Savon alueella pilotoida uutta teknologiaa, Huhtinen erittelee.

Klusterin tärkeä kumppani on European Sustainable Energy Innovation Alliance (Eseia). Verkostossa on mukana 30 Euroopan alueen yliopistoa, tutkimuslaitosta ja yritystä, jotka pyrkivät viemään kestävää energiatekniikkaa eteenpäin jäsenten välisellä yhteistyöllä.

– Haluamme olla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnettu alusta yritysten innovaatioiden ja kehitysharppausten mahdollistamiseen sekä ketterään tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen, Huhtinen visioi.

 

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Pohjois-Savon Liitto

Sepänkatu 1, 70101 Kuopio
Jaa artikkeli

Tekijät

Marlene Sanoukian