Takaisin sivun yläreunaan

Kohti vastuullisempaa Tahkoa

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen, Sustainable Tahko | Kaupallinen yhteistyö

Tahkolle tavoitellaan matkailun kasvua kestävästi, luontoa ja paikallisuutta kunnioittaen.

Tahkon alue on matkalla kohti vastuullisempaa matkailua, joten tähtäyksessä on Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -merkki. Merkin ansaitsemiseen on seitsemän askelta, joiden avulla alueen yritykset saavat konkreettisia työkaluja kestävämmän matkailun kehittämiseen.

– Tavoitteena on saada merkki käyttöön viimeistään vuonna 2024. Yritykset ovat lähteneet yhtenä rintamana tähän mukaan. Jotta tunnustuksen voi saada, alueen ympärivuotisista yrityksistä 51 prosenttia tulee täyttää Visit Finlandin asettamat tavoitteet, kuvailee Sustainable Tahko -hankkeen projektipäällikkö Jani Paukkonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Savonian luotsaamassa hankkeessa on mukana Tahkolta 18 matkailualan yritystä. Se täyttää toisenkin ehdon eli mukana on vähintään 51 prosenttia alueen suurimman liikevaihdon yrityksistä. Tunnustus edellyttää, että alueen yrityksillä on Visit Finlandin hyväksymä ympäristöjärjestelmä. Osalla sertifikaatit olivat jo entuudestaan. Hankkeen tukemana myös loput 16 yritystä ovat aloittanut kansallisen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisen.

Hankkeen tukemana 16 yritystä ovat aloittanut kansallisen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentamisen.

 

– Ympäristöjärjestelmässä käydään läpi yrityksen toiminnan ympäristövaikutusten arviointi ja tehdään ympäristöohjelman laatiminen konkreettisine tavoitteineen ja toimenpiteineen. Arvioinnissa kartoitetaan yritysten toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, mitä kautta on mahdollista saada jopa taloudellisia säästöjä, kertaa Paukkonen.

Hankkeessa alueen mökkimajoitusta tarjoaville toimijoille on tehty kysely, jolla kartoitetaan mökkien energian ja veden käytön nykytila sekä jätteiden lajittelukäytännöt ja näiden ohjeistaminen majoittujille. Kestävien liikennejärjestelyiden kehittämiseksi on julkaistu laajempi kysely, jossa kartoitetaan muun muassa kiinnostusta yhteiskäyttöautoille. Tahko–Nilsiä-alueen julkisen liikenteen koetaan tarvitsevan vielä kehitystyötä.

– Matkailu on isojen muutosten edessä. Ilmastonmuutos uhkaa pohjoisten alueiden valttikorttia, talvimatkailua. Tahkolla yrityksille kestävän matkailun toimet eivät ole uusi asia, vaan yritykset ovat hankkeen myötä huomanneet tekevänsä jo paljon tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä. Hankkeen avulla toimet tuodaan näkyväksi, kertoo hankkeessa asiantuntijana toimiva Savonian ympäristötekniikan yliopettaja Merja Tolvanen.

– Tahkolla on pantu merkille matkailijoiden arvomaailman muuttuminen ympäristön huomioon ottavampaan suuntaan ja siksi kiinnostus vastuullisuudesta viestimiseen on kasvanut, kertoo Paukkonen. Hankkeen kumppaniyrityksiä myös koulutetaan vastuullisuusviestintään.

Matkailu on alueellisesti tärkeä elinkeino.

 

Hanke tuo Tahkon alueen myös monialaiseksi oppimisympäristöksi. Esimerkiksi ympäristötekniikka-, rakennusarkkitehti-, palvelumuotoilu- ja liiketalousopiskelijat tekevät yhdessä projekteja, joissa reaalimaailman haasteisiin tutkitaan ja rakennetaan yhdessä kestäviä ratkaisuja.

– Tekeillä on muun muassa energiatehokkuuden kartoitus ja neuvontaopas, jätteiden lajittelun parempi mahdollistaminen ja alueen markkinointi ympärivuotisena kohteena, kuvailee Tolvanen.

Matkailu on alueellisesti tärkeä elinkeino, mikä vaikuttaa suuresti myös sosiaaliseen ja taloudelliseen näkökulmaan. Toimien tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen, jotta meillä olisi jatkossakin kunnon talvi ja kesä.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Sustainable Tahko

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen