Takaisin sivun yläreunaan

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Green Data Future Solutions | Kaupallinen yhteistyö

Visualisoitu data toimii sekä markkinoinnin että tiedolla johtamisen välineenä.

Datan visualisoinnilla voidaan auttaa ymmärtämään erilaisia kokonaisuuksia ja ohjata ihmisten käyttäytymistä. Hyvä esimerkki on perinteinen liikennevalomalli, josta on helppo hahmottaa punaisen, keltaisen ja vihreän värin merkitys. Asioita voidaan esittää myös vaikkapa karttanäkymänä tai pylväsdiagrammina.

– Vaikka visualisoinnilla voidaan tuoda suuriakin tietomääriä ja tilastoja analysoitavaksi, kuvan tulee olla niin yksinkertainen, että se ei herätä enää lisäkysymyksiä, sanoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Harri Auvinen Savonia-ammattikorkeakoululta.

TKI-asiantuntija Ulla Santti täydentää, että visualisoinnilla voidaan myös konkretisoida yritysten investointien vaikutusta. Yleisesti ottaen data-analytiikka toimii suuressa roolissa uusissa kestävän kehityksen innovaatioissa.

– Datan avulla on helppo tuoda esille eri toimenpiteiden vaikutukset. Visualisoitu data voi olla myytävä palvelu esimerkiksi markkinointimateriaalina tai tiedolla johtamisen työkaluna, kertoo Santti. Hän toimii myös Green Data Future Solutions -hankkeen projektipäällikkönä.

Datan avulla on helppo tuoda esille eri toimenpiteiden vaikutukset, kertovat Jasmin Raitala, Ulla Santti, Mikko Vidgren, Jesse Honkanen ja Harri Auvinen.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda datan visualisoinnista kilpailuetu alueen toimijoille sekä edesauttaa pk-yritysten ja julkisen sektorin verkostoitumista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaa dataa hyödyntämällä sekä rohkaista kehittämään uutta dataa hyödyntävää liiketoimintaa.

– Visualisoitu data on noussut läpileikkaavaksi teemaksi useiden eri yritysten ja julkisten organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä. Uudet liiketoimintamuodot vaativat teknisten ratkaisujen ja datan hyödynnettävyyden kehittämistä sekä yhteistyöverkostojen ja sopivien toimintamallien rakentamista. Yritykset saavat hankkeelta näihin työkaluja, vinkkaa Santti.

Hanketta toteuttaa Savonian bio- ja kiertotalouden vahvuusala. Projektin suurin tavoite on lisätä kestävän kehityksen toimintojen läpinäkyvyyttä sekä nostaa esille yritysten onnistuneita tapoja vähentää ympäristön kuormitusta.

– Selkeä viestintä ohjaa myös käytännön tekoihin. Esimerkiksi aurinkopaneeleista voidaan kertoa, miten paljon niiden avulla on tuotettu sähköä suhteessa kiinteistön kokonaiskulutukseen, summaa Auvinen.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Green Data Future Solutions

Projektipäällikkö Laura Leppänen
Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä