Takaisin sivun yläreunaan

Näin johdat milleniaaliasi

Teksti Oodia/Maiju Korhonen | Kuvat Pixabay

Y-sukupolveksi tai milleniaaleiksi kutsutaan 1980- ja 1990-luvuilla syntyneitä ihmisiä. Tälle sukupolvelle painotettiin jo alakoulussa kyseenalaistamisen tärkeyttä, mikä tuo perinteiseen esimiestyöhön uudenlaista haastetta.

Joustavuutta arvostetaan

Kaikenlainen aikaan, paikkaan ja menetelmiin liittyvä jousto on milleniaalille tärkeää. Myös perheelle, vapaa-ajalle ja levolle on jäätävä aikaa ja voimavaroja. Vanhempi sukupolvi eli tehdäkseen töitä. Y-sukupolvi tekee työtä elääkseen. Ohjaa milleniaalin urakehitystä muistaen kuitenkin samalla, että hän arvostaa myös aikaa työelämän ulkopuolella.

Haluaa kouluttautua ja kehittyä läpi elämän

90-luvun lamavuosina koulussa opetettiin, ettei yksi ammatti kanna läpi elämän. Itsensä kehittämisen tärkeys oli kaiken a ja o. Milleniaali myös tietää, että nykyään koulutus ei enää takaa asemaa ja menestystä työelämässä. Ennen korkealle arvostettu ylioppilastutkinto on nykyään lähinnä ponnahduslauta eteenpäin. Keskustele siis milleniaalin kanssa hänen kehitystarpeistaan ja työhön liittyvistä toiveistaan.

Kyseenalaistaa asioita

Milleniaali haluaa perusteita niin ammattiasemalleen kuin sille, mitä varten työtä tehdään. Myös esimiehen on ansaittava arvostus ja kunnioitus tekojensa kautta. Milleniaali odottaa valmentavaa johtamista, kuten palautetta, keskustelua ja vuorovaikutusta. Mikäli hän havaitsee, että jokin asia ei toimi odotusten mukaisesti hän on hanakka tarttumaan epäkohtiin ja korjaamaan ne. Luo siis työpaikalle reilut pelisäännöt, joita noudatetaan ja joita olet valmis myös perustelemaan.

Digitalisaatio on itsestäänselvyys

Tietokone on milleniaalille luonteva osa työelämää. Hän on tottunut nopeaan viestimiseen ja olemaan aina tavoitettavissa. Se on työnantajalle etu, sillä digiajan opiskelijat omaksuvat uudet tietokoneohjelmat usein ilman suurempia vaikeuksia. Samalla milleniaalit osaavat myös vaatia laadukkaita työvälineitä ja tietävät millaisia ne ovat. Hyödynnä siis milleniaalin osaamista tarjoamalla hänelle rohkeasti digitaalista osaamista vaativia työtehtäviä.

Muutos on pysyvä olotila

Milleniaali sietää epävarmuutta aiempia sukupolvia paremmin. Muutos on pysyvä olotila eikä hän näin ollen edes tavoittele eläkevirkaa. Ennemminkin milleniaali pelkää sitä, ettei mikään muutu. Joten ole valmis muutokseen, kehitä työympäristöä ja työtapoja ja ole valmis ohjaamaan työntekijäsi kohti uusia haasteita. Vain muutoksen kautta on mahdollista kehittyä ja oppia uutta.

Lähteet: Tutkija Susanna Kultalahden haastattelu ja ”It’s so nice to be at work – Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work” -väitöskirja (Kultalahti, 2015)

Jaa artikkeli

Tekijät

Maiju Korhonen