Takaisin sivun yläreunaan

Nuorten ääni kuuluviin

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Millainen on paras mahdollinen Pohjois-Savo? Nuoret halutaan mukaan alueen kehitystyöhön.

Nuoret ovat avainasemassa, kun pohditaan, millainen tulevaisuuden Pohjois-Savo on. Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan Pohjois-Savon väkiluku vähenee jopa 21 000 ihmisellä vuoteen 2040 mennessä. Jotta Pohjois-Savo pysyy houkuttelevana elämisen ympäristönä myös jatkossa, on tulevaisuuden aikuisten eli nykynuorten ääni saatava mukaan aluekehitystyöhön.

– Aiempien selvitysten perusteella nuoret kokevat, että pienten paikkakuntien palvelut on pääasiassa kohdistettu iäkkäämmille ihmisille. Myös vapaa-ajalle kaivataan mielekästä tekemistä, kuvailee projektipäällikkö Tanja Moilanen Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeesta.

Väestöennusteen mukaan Kuopio on vuonna 2040 ainoa kunta, jossa väkiluku kasvaa. Moilasen mukaan yksi selittävä tekijä ovat kunnan työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Hankkeessa selvitetään, kuinka houkuttelevana 15–25-vuotiaat nuoret kokevat maakunnan nyt ja tulevaisuudessa ja minkä tulee muuttua, jotta alue säilyttää vetovoimansa nuorten silmissä.

Henkilö pitää portaiden kaiteesta kiinni ja katsoo kameraan
Projektipäällikkö Tanja Moilanen haluaa edistää nuorten hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

– Pääpaino on kuulla nuoria, joten teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten kanssa. Lisäksi haluamme kuulla nuorten parissa toimivien tahojen, kuten järjestöjen tai etsivän nuorisotyön, ajatuksia. Heidän kauttaan pyrimme tavoittamaan myös erilaisista taustoista olevien nuorten tarpeet ja odotukset, kertoo Moilanen.

Nuoret halutaan myös mukaan päätöksentekoon luomalla maakunnallinen nuorten vaikuttajaverkosto. Pitkän tähtäyksen tavoite on, että yhteiskunta voi paremmin vastata nuorten unelmiin ja tarpeisiin. Unelmia tulee voida tavoitella myös pienemmillä paikkakunnilla.

– Yksi keskeinen asia on nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Siihen liittyen haluamme parantaa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Verkosto voisi toimia samankaltaisesti kuin kunnalliset nuorisovaltuustot, pohtii Moilanen.

Alustavien tietojen perusteella nuoret toivovat maakunnalta ja asuinpaikaltaan hyvin konkreettisia asioita. Nuoria haastellaan muun muassa työelämän, asumisen, liikkumisen, palveluiden ja vapaa-ajan teemoista. Lisäksi laajempi kysely avataan ensi keväänä. Tulosten perusteella aiheita viedään eteenpäin jo hankeaikana. Moilanen kertoo, että hankkeessa selvitetään myös yritysten ajatuksia nuorten rekrytoinnista ja työllistämisestä. Työelämä on yksi merkittävä teema, sillä esimerkiksi paluumuutto tapahtuu usein töiden perässä.

– Jotta Pohjois-Savo pysyy jatkossakin elinvoimaisena, tulee aluetta kehittää hyväksi asua, elää ja työskennellä. Nuoret ovat tässä avainasemassa, joten kuunnellaan heidän ääntään, summaa Moilanen.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät

Pohjois-Savon liitto
Projektipäällikkö Tanja Moilanen
Puh. 044 714 2611
www.foresavo.fi/nuorisohanke-info

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen