Takaisin sivun yläreunaan

Puhdasta vettä turvaamassa

Teksti Oodia/Emilia Jormakka | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Uudet digitaaliset palvelut mahdollistavat paremman vesijärjestelmien toiminnan tarkkailun ja omaisuustietojen hallinnan.

Vuonna 2018 perustettu kuopiolainen Preventos Informatics Oy vie digitalisoituvaa vesialaa eteenpäin. Yrityksen uusien palvelujen avulla vesijärjestelmien seuranta sekä vuotojen ja poikkeamien havaitseminen on nyt mahdollista lähes reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti myös siellä missä verkkovirtaa tai kiinteää langatonta tiedonsiirtoverkkoa ei ole.

– Uudet IoT-pohjaiset tiedonsiirtomenetelmät soveltuvat mittaustiedon siirtoon hyvin esimerkiksi haja-asutusalueella, toimitusjohtaja Teemu Räsänen sanoo.

Yrityksen palvelujen kehitys on saanut vauhtia vesialan tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvän, Pohjois-Savon liiton rahoittaman Kuopio Water Clusterin (KWC) toimijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä. Lisäksi yritys on toteuttanut EU-rahoitteisia kehitysprojekteja. Projektien aikana toteutettu kehitystyö toimi alkusysäyksenä uusien palvelujen kehitykselle ja koko yritystoiminnalle.

Teemu Räsänen on ollut positiivisesti yllättynyt uuden yrityksen saamasta paikallisesta tuesta.

– Ensimmäisessä hankkeessa testasimme langattomia ja erittäin vähävirtaisia tiedonkeruulaitteita. Taustalla jatkuvasti pyörivä tietojärjestelmä analysoi mittauslaitteiden lähettämää dataa ja hälyttää tarvittaessa poikkeamista reaaliaikaisesti asianosaisille, Räsänen selittää.

– Toisessa THL:n koordinoimassa hankkeessa kehitimme vedenlaadun seurantaa pienissä vedenottamoissa. Mukana oli neljä vedenottamoa Pohjois-Suomen alueelta, ja rakensimme niihin jatkuvat seurannat. Kehitimme yhteistyössä THL:n, Oulun yliopiston ja EHP Tekniikka Oy:n kanssa uuden pienille vedenottamoille soveltuvan vedenlaadun jatkuvatoimisen seurantasysteemin.

Yrityksen asiakkaina on suurten ja pienempien vesilaitosten lisäksi toimijoita elintarviketeollisuuden ja jätehuollon aloilta, ja palvelut soveltuvat myös hyvin esimerkiksi kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden toimijoiden tarpeisiin. Huleveden hallintaa ja yrityksen tekemiin mittauksiin perustuvaa hulevesisuunnittelua tilaavat kaupungit ja kunnat.

Älykkäät langattomat tiedonkeruulaitteet voivat nyt myös tunnistaa poikkeamat veden käytössä.

 

Yritys perustettiin Savonian opetustehtävien ja TKI-hankkeiden kautta tavanneen kolmen ihmisen voimin. Ilman aiempia yritystaustoja yrittäjyyttä on opeteltu matkan varrella. Räsänen on ollut positiivisesti yllättynyt uuden yrityksen saamasta paikallisesta tuesta.

– Vesiklusteri on mahdollistanut meille tuottoisaa verkostoitumista ja yhteistyökumppanuuksia. Teemme paljon yhteistyötä esimerkiksi Savonian kanssa. Ilmapiiri on ollut Kuopiossa hyvin myönteinen, ja olemme saaneet ilahduttavan paljon tukea, apua ja verkostoja, Räsänen kiittää.

Räsäsen mukaan tavoitteena onkin seuraavaksi keskittyä asiakashankintaan ja kasvattaa yrityksen kokoa. Puskaradiokin on alkanut jo toimia, useita asiakkaita on ottanut heihin jo itse yhteyttä, ja palveluista on tullut alustavia kyselyitä myös ulkomailta.

– Visionamme on olla mukana turvaamassa kestävää vesihuoltoa, jotta saamme käyttää tulevaisuudessakin turvallista vettä. Tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi ja asiantuntijaorganisaatioksi alalla.

Pohjois-Savon liitto rahoittaa vesiklusterin kehittämistä. Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hanke auttaa klusterin toimijoita kansainvälistymään.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Pohjois-Savon liitto

Sepänkatu 1, 70101 Kuopio
Jaa artikkeli

Tekijät

Emilia Jormakka
Mirka Happonen