Takaisin sivun yläreunaan

Oppivelvollisuus laajeni

Teksti Oodia/Sirpa Korhonen | Kuvat Shutterstock

Oppivelvollisuus 18-vuotiaaksi asti tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.

Tämän vuoden alusta lähtien oppivelvollisuus laajennettiin jatkumaan 18 ikävuoteen. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

– Uudistus koskee kaikkia peruskoulunsa päättäviä oppilaita. Tarkoituksena on saada opintopolku toisella asteella sujuvammaksi. Tällä on iso vaikutus siihen, että opinnot tulevat paitsi velvolliseksi suorittaa, myös maksuttomaksi suorittaa. Oppimateriaalit ovat siten yhteiskunnan puolesta, kertoo Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas.

– Hankintoihin on varauduttu ja valtio on luvannut korvata kulut kunnille tai opintojen järjestäjille. Iso kysymys on lukio-opiskelun tietokoneen käyttö. Olemme varautuneet siihen, että olisi tarjota lukiokannettava, mutta moni haluaa käyttää omia laitteitaan.

Käytännössä uudistus vaikuttaa ensimmäisenä niihin oppilaisiin, jotka ovat tänä keväänä peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus päättyy nuoren täysi-ikäisyyteen, tai kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen tutkintoihin Suomessa luetaan ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto.

Uudistus koskee ensimmäisenä keväällä peruskoulunsa päättäviä 9-luokkalaisia.

 

Tavoitteena on myös välttää opintopaikan vaihtelu ammattioppilaitoksen ja lukion välillä sekä löytää oma ala heti perusasteen jälkeen. Käytännössä lakiuudistus tulee näkymään oppilaitoksissa syksyllä.

– Tämä luo kunnille ja opetuksen järjestäjille paineita sekä opinto-ohjeukselle suurta tarvetta perusopetuksen puolelle ja myös lukioihin ja ammattikouluihin. Uudistus tarkoittaa myös sitä, että perusopetusta tulee kehittää paremmaksi niin, että kaikilla oppilailla on valmiudet opiskella toisella asteella.

Mitä uudistus sitten tarkoittaa käytännössä kaupungin näkökulmasta?

– Uudistus on iso, ja siinä on oma siirtymävaiheensa. Se tarkoittaa panostamista opetukseen, oppilashuoltoon ja opinto-ohjaukseen sekä tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän kanssa, Vähäkangas toteaa.

Jaa artikkeli

Tekijät

Sirpa Korhonen