Takaisin sivun yläreunaan

Tee talletus tulevaisuudelle

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Alias Studiot/Markus Aspegren | Kaupallinen yhteistyö

Uusia lääkkeitä tai hoitomuotoja kehitettäessä biopankkisuostumus on avainasemassa.

Nyt jokainen voi olla merkittävä osa tutkimustyötä. Biopankkiin kootaan näytteitä ja niihin liittyviä tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä terveys- ja lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Merkittävää on, että huoltajat voivat antaa suostumuksen alaikäisen puolesta.

– Varsinkin Itä-Suomessa näytteet ovat tärkeitä, sillä alueen geenipohja on hyvin yhtenäinen verrattuna muuhun Suomeen, kertoo suunnittelija, Mika Peippo Itä-Suomen Biopankista.

Biopankki on kokoelma ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Näytteitä luovutetaan vain korkealaatuisille tutkimushankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä.

– Perusnäyte on verinäyte, joka otetaan muun näytteenoton yhteydessä. Biopankkinäyte otetaan ainoastaan suostumuksen antaneilta henkilöiltä, kertoo Peippo.

Tutkimusnäytteiden keruu perustuu vapaaehtoisuuteen. Reilun neljän toimintavuoden aikana Itä-Suomen Biopankki on saanut yli 22 000 suostumusta. Valtaosa suostumuksista on tehty ja näytteet otettu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) käynnin yhteydessä. Täysi-ikäiset voivat tehdä suostumuksen sähköisesti OmaKYS-palvelussa.

– Täysi-ikäinen henkilö näkee OmaKYS-palvelusta antamansa biopankkisuostumuksen tai kiellon. Suostumuksen voi peruuttaa tai antaa uudelleen koska tahansa, ilman perusteluja. Suostumuksen voi antaa myös esimerkiksi omaisen puolesta, mikäli hän ei siihen enää pysty, mutta hänet tiedetään tiede- ja tutkimusmyönteiseksi, muistuttaa Peippo. Toisen puolesta lomakkeen voi pyytää Itä-Suomen Biopankista.

Huoltajat voivat antaa biopankkisuostumuksen alaikäisen lapsen puolesta. Alaikäisten antamien näytteiden avulla myös lapsille tyypillisiä sairauksia voidaan tutkia, ja näin edistää eri sairauksista kärsivien lasten terveyttä ja hoitoa. Tavoitteena on luoda laajoja, laadukkaita näytekokoelmia tehostamaan ja laajentamaan terveystieteellisiä tutkimusmahdollisuuksia.

– Jokaisella on oikeus kysyä, onko hänen näytettään käytetty biopankkitutkimuksessa, kertoo Peippo.

Peippo kertoo biopankkitoiminnan nopeuttavan tutkimustyötä. Ennen tutkijat keräsivät esimerkiksi kolme vuotta näytteitä diabetestutkimusta varten. Nyt tutkija voi hakea tutkimustaan varten näytteet biopankista. Tutkimuksen jälkeen uusi tutkimustieto palautuu biopankkiin. Näin jokainen tutkimuskerta tuo näytteelle lisäarvoa, josta on apua jälleen seuraavassa tutkimuksessa.

Itä-Suomen Biopankin omistajia ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun Sote), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) sekä Itä-Suomen yliopisto.

Varsinainen toimipiste sijaitsee Kuopiossa KYSillä, mutta keväällä myös Joensuuhun saatiin oma biopankkitutkimushoitaja. Suostumus- ja kieltolomakkeet löytyvät OmaKYS-palvelun lisäksi Itä-Suomen Biopankin verkkosivuilta, tai lomakkeen voi pyytää biopankista. Biopankkitoimintaa valvoo Fimea.

Suostumus, suostumuksen peruutus ja biopankkikielto

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Itä-Suomen Biopankki

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä