Takaisin sivun yläreunaan

Tehdään työpaikoista myös oppimispaikkoja

Teksti Oodia/Joona Paakkanen | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Nykypäivän työelämässä nopea oppiminen on valttia. Yhä useammassa tehtävässä vastaan tulee tilanteita, joiden varalle ei ole annettuja ohjeita. Keskiöön nousee kyky oppia lennossa, ketterästi.

Elinikäisen oppimisen tarve on tiedostettu jo 1980-luvulla, mutta oppimisen tavat ovat sittemmin monipuolistuneet. Tutkinto tarjoaa osaamiselle pohjan, minkä jälkeen sitä vahvistetaan käytännön työelämässä. Iso osa oppimisesta tapahtuu työn ohessa, esimerkiksi työkavereiden, internetin tai asiakaspalautteen kautta. Ketterä oppija osaa etsiä tarvittavan tiedon ja soveltaa sitä käytäntöön.

SnellmanEDUn rehtori Soili Meklinin mukaan on tärkeää, että työpaikoilla vahvistetaan työssäoppimista tukevaa kulttuuria. Motivaatio työhön lisääntyy, kun olosuhteet ja johdon tuki uuden oppimiselle ja sitä kautta työnteon kehittämiselle ovat kunnossa.

‒ Kun työpaikalla tuetaan työssäoppimista, ihmiset rohkaistuvat kehittämään työympäristöään. Panostukset ketterään oppimiseen lisäävät siten tuottavuutta luoden samalla kilpailukykyä, Meklin toteaa.

Oppilaitospohjalta toimiva SnellmanEDU on vahvasti mukana työelämä- ja oppimistaitojen kehittämisessä myös työyhteisöissä. Koulutusten lisäksi se tuottaa nykyisin myös oppimispalveluita yrityksille, julkisyhteisöille ja yhdistyksille. Palveluiden tarkoituksena on auttaa työyhteisöjä parantamaan ketterän oppimisen edellytyksiä ja toimintamalleja työpaikoilla.

‒ Learn@Work-kartoituksella etsimme työyhteisön vahvuudet ja kehittämiskohteet oppimisen näkökulmasta. Digitaalisesti toimivan testauksen kautta työyhteisö saa uusia
ratkaisuja oppimisen ja tiedon jakamisen tehostamiseen, Meklin mainitsee.

SnellmanEDUn rehtori Soili Meklinin mukaan on tärkeää, että työpaikoilla vahvistetaan työssäoppimista tukevaa kulttuuria.

 

Organisaatioiden omaan käyttöön on myös tarjolla digitaalinen EduGo-oppimisympäristö, joka mahdollistaa räätälöityjen oppimissisältöjen tuottamisen ja tiedon jakamisen vaikkapa etätyön tueksi.

Meklin kertoo, että EduGo-alustan ideana on luoda monipuolisia oppimissisältöjä, jotka huomioivat erilaiset oppijat esimerkiksi visuaalisuuden ja toiminnallisuuden avulla. Valmiiksi kuratoidun sisällön lisäksi palvelussa on mahdollista luoda omia oppimissisältöjä monipuolisten työkalujen avulla.

Maailman muuttuessa myös oppilaitosten tulee muuttua. Meklinin mukaan kuratoinnin rooli korostuu entisestään tulevaisuudessa. Informaatiotulvan keskellä oppilaitokset etsivät luotettavimman tiedon työpaikkojen käyttöön.

– Tukeaksemme tätä olemme toteuttamassa Oppimisen kuntosali -nimistä konseptia, jossa voi treenata tärkeitä oppimisen ja työelämän taitoja, kuten tehokasta lukemista, vuorovaikutustaitoja sekä ajan- ja projektinhallintaa, Meklin mainitsee.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

SnellmanEDU

Haapaniemenkatu 40 C, 70110 Kuopio
Jaa artikkeli

Tekijät

Joona Paakkanen
Mirka Happonen