Takaisin sivun yläreunaan

Työelämän metataidot

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Pexels

Työelämässä arvostetaan myös esimerkiksi harrastuksien parissa kehittyneitä taitoja.

Ammattiosaamisen lisäksi kaikilla aloilla ja tehtävissä tarvitaan metataitoja eli yleisiä työelämätaitoja. Nykypäivän työelämässä korostuvat erityisesti itseohjautuvuus, resilienssi, kyky oppia nopeasti sekä luovuus. Nämä kehittyvät myös työelämän ulkopuolella ja harrastusten parissa.

Yksi tärkeimmistä metataidoista on uuden oppimisen taito. Uusia tietoja, taitoja ja työvälineitä pitää välillä omaksua nopeastikin. Työpaikkoihin saatetaan vankan osaamisen lisäksi hakea tiimiin sopivaa innokasta uuden oppijaa. Kyvyn toinen puoli on vanhasta poisoppimisen -taito eli kyky uudistua.

Elämässä ja työelämässä vastaan tulee kriisejä, kolhuja ja muita vastoinkäymisiä, joten resiliessiä tarvitaan. Taitoa voi luonnehtia myös suosta mönkimisen taidoksi, sillä resilientti ihminen näkee aina valoa tunnelin päässä. Resilientti mukautuu tilanteisiin ja palautuu kolhuista nopeammin. Paineensietokykyä voi kehittää esimerkiksi erilaisin pysähtymisharjoituksin.

Työpäivä saattaa koostua monenlaisesta tekemisestä, jolloin organisointitaidot ja priorisointikyky ovat valttia. Varsinkin asiantuntijatyössä työn tuottavuus on pitkälti omissa käsissä. Mitä selvemmin ihminen osaa organisoida työtehtäviään, sitä selvemmin sävelin hän saa oikeat asiat valmiiksi oikeaan aikaan. Päivän sana on siis itseohjautuvuus.

Neljäs taitokokonaisuus on kyky yhteistyöhön ja itsereflektointiin. Omaa toimintaa on mahdollista kehittää vain tutkimalla kriittisesti omaa tekemistään. Hyvillä itsereflektointitaidoilla varustettu työntekijä tiedostaa oman osaamisensa ja sen rajat, kommunikoi rakentavasti ja muuntautuu joustavasti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Yleisille työelämätaidoille ei ole olemassa kattavaa listaa, vaan ne tukevat ammattiosaamista ja muuttuvat työelämän muuttuessa. Aiemmin esimerkiksi digitaidoista saattoi riittää, että osasi käyttää sähköpostia ja muita työhön liittyviä ohjelmia. Nykyään valttia ovat kyberturvallisuustaidot eli kyky tunnistaa vaikkapa taitavasti lähetetty sähköposti huijaukseksi ja olla klikkaamatta linkkiä.

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä