Takaisin sivun yläreunaan

Vanhustyö on kohtaamista

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen, Vetovoimainen vanhustyö -hanke | Kaupallinen yhteistyö

Vanhustyössä on ammattitaitoisia hoitajia, jotka ovat ylpeitä työstään, haluavat kehittyä ja kehittää myös työympäristöään.

Vanhustyö on muutakin kuin hoitotyötä: senioreiden kanssa käydään mustikkaretkillä, paistetaan makkaraa pihakodassa, pidetään karaokehetkiä tai puuhataan yhdessä käsitöitä. Työssään hoitaja on varmistamassa senioreiden terveyttä, toimintakykyä, sosiaalisuutta ja hyvää elämää.

– Tekemämme kyselyn mukaan alan vetovoimatekijöinä pidettiinkin juuri alan moninaisuutta. Vastauksissa kehuttiin myös hyvää työyhteisöä, moniammatillista tiimiä, ihania asiakkaita, kotihoidon itsenäistä tekemistä ja positiivista palautetta niin esihenkilöiltä kuin asiakkailtakin, kuvailee projektipäällikkö Satu Villanen Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kyselyn tuloksia.

Kyselyn vastaajat olivat vanhustyön ammattilaisia. Kyselyn tavoitteena oli selvittää hankkeeseen osallistuvien toimijoiden veto- ja pitovoimatekijöitä, organisaation vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa mielikuvia tämän hetken vanhustyöstä, toimivia käytäntöjä, johtamista, asiantuntijuutta, hoidon laatua sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

– Mielikuvissa nousivat esiin alan aliarvostettavuus, mutta samalla työtä pidettiin ihmisläheisenä. Työn tavoitteita ja perustehtäviä pidettiin hyvin määriteltyinä, mutta työprosessit ja työhyvinvoinnin tukeminen kaipaavat vielä hiomista, kertoo Villanen.

Alalla on siis paljon hyvää, mutta kehityskohteitakin on. Vanhustyön asiantuntijan Heli Kekäläisen mukaan niihin hanke aikoo pureutua järjestämällä koulutuksia, valmennuksia ja sparrauksia. Aiheet valitaan kumppaniorganisaatioiden tarpeiden mukaan, ja ne voivat koskea esimerkiksi osallistavaa johtamista, työhyvinvointia tai työyhteisötaitojen kehittämistä. Osallistava johtaminen on tärkeä osa tulevaisuuden työyhteisöjä.

– Myös viestinnän taitoja halutaan kehittää. Vanhustyön arjessa on paljon positiivisia asioita, joita voisi tuoda yleisön tietoisuuteen vaikkapa somen kautta, Villanen lisää.
Kyselystä selvisi, että hoitajat ovat valmiita kertomaan oman työnsä arjesta ja hyvistä asioista myös eteenpäin. He haluavat tuoda esille, miten palkitsevaa vanhusten parissa työskenteleminen on. Hoitajat haluavat myös kehittää ammattitaitoaan sekä mentoroida alalle tulijoita.

Arja Virolainen, Satu Villanen ja Heli Kekäläinen haluavat tuoda vanhustyötä reippaasti esille.

Vanhustyön asiantuntija ja lehtori Arja Virolainen täydentää, että myös lähihoitajaopiskelijoita on osallistettu viestintään. Heitä on esimerkiksi kannustettu kertomaan reippaasti vanhustyön arjesta omissa sosiaalisen median kanavissaan.

– Vanhustyö on tärkeä osa senioreiden elämää: se on heille hyvän elämän varmistamista, kiteyttää Villanen.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Vetovoimainen vanhustyö -hanke

Projektipäällikkö Satu Villanen
Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen