Takaisin sivun yläreunaan

Yhteistyössä on menestyksen siemen

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen, Business Kuopio | Kaupallinen yhteistyö

Maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö on kaikkien pohjoissavolaisten etu.

Monipuolisen ja elinvoimaisen yrityskentän muodostumiseen tarvitaan paitsi aikaa, myös määrätietoisia toimia. Kuopion teollisuuskaupungista on muotoutunut aikojen saatossa monipuolinen liikeympäristö monenlaisille yrityksille.

– Perusfilosofiamme on aina ollut, että jokainen yritys ja työpaikka on yhtä tärkeä, joten olemme pyrkineet luomaan kaikille hyvät toimintaedellytykset. Lisäksi kaupunki panostaa vahvasti ihmisten hyvinvointiin puhtaan luonnon, saavutettavuuden ja palveluiden avulla, mikä takaa ihmisten ja sitä kautta työntekijöiden viihtyvyyden Kuopiossa, kertoo kaupungin elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen.

Kaupungissa myös painotetaan paljon yritysten, toimialojen sekä tutkimuksen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Uusimpana laajana kehitystyönä on käynnistetty valtion ja yliopistokaupunkien väliset ekosysteemineuvottelut. Kuopion painopistealoina ovat terveys- ja hyvinvointi sekä vesiosaaminen.

– Terveys- ja hyvinvointiteknologia sekä lääkekehitys on maailman nopeimmin kasvava ala, ja meillä on näiden toimialojen kärkiosaamista. Vesiosaamisen puolella meillä on myös vahvaa perus- ja soveltavaa tutkimusta, jolla voi olla suuri merkitys esimerkiksi tulevaisuuden teollisissa biotuoteinvestoinneissa, mainitsee Pitkänen.

Ekosysteemineuvotteluissa on mukana useita suomalaisia yliopistokaupunkeja, joten ekosysteemien myötä osaaminen pääsee liikkumaan myös yliopistojen, tutkijoiden ja yritysten välillä. Valmistelutöissä on mukana laaja verkosto, sillä vaikka vetovastuu on kaupungeilla, Kuopion osalta taustalla ovat myös muun muassa Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus sekä VTT. Pitkänen kertoo, että valmistelussa olevat ekosysteemisopimukset rakennetaan vauhdittamaan Savilahden innovaatiotoimintaa.

– Tavoitteena on siten tehostaa yliopistojen yhteydessä olevaa innovaatiotoimintaa, verkostoitua muiden kanssa sekä ponnistaa yhteistyön voimalla Suomesta globaaleille markkinoille ja sitä kautta synnyttää uutta yritystoimintaa, kertoo Pitkänen.

Pitkäsen mukaan tavoitteena on myös rakentaa Kuopiosta Euroopan kiinnostavin tutkimus-, kehitys ja innovaatioympäristö valituilla painopistealoilla. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös tuotteistetut Living Lab -palvelukokoisuudet.

– Living Lab -palvelut auttavat yrityksiä testaamaan innovaatioita aidoissa toimintaympäristöissä, minkä perusteella kehitystyöhön saadaan arvokasta palautetta. Konsepti on ainutlaatuinen, kertoo Pitkänen.

Jatkossa Living Lab -palvelukokonaisuus löytyy Business Centerin alta. Keskus kokoaa Savilahden palvelut yhteen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiopalveluiden osalta. Saman katon alta löytyy runsaasti yhteistyötä tekeviä itsenäisiä toimijoita, kuten kaupungin yritysneuvojat sekä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston edustajia. Lisäksi se palvelee koko maakunnan alueella, sillä toiminnassa mukana ovat myös Varkauden ja Iisalmen kaupungit.

Kuopiossa asioissa vedetään yhtä köyttä ja ponnistetaan maailmalle yhteistyön voimin, uskovat Jukka Pitkänen ja Stepan Tirkkonen.

 

– Teemme maakunnan alueella paljon yhteistyötä, josta hyvänä esimerkkinä on myös vastakäynnistynyt Invest & Expand in Pohjois-Savo -hanke, Pitkänen kertoo.

Kuopion kaupunki on hankkeen päätoteuttaja. Kahden ja puolen vuoden työn on tarkoitus kehittää jo toiminnassa olevaa Kuopion invest in -mallia sekä laajentaa tämä lähikuntiin. Yhteistyössä tavoitellaan maakunnan elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisäämistä päämääränä houkutella alueelle uusia kansallisia ja kansainvälisiä investointeja.

– On hienoa nähdä, että seudulla halutaan vetää yhtä köyttä investointien houkuttelemiseksi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Stepan Tirkkonen.

Tirkkosen mukaan heillä on palava halu lähteä rakentamaan uudenlaista Pohjois-Savon elinkeinomarkkinointia sekä kehittää alueelle sijoittuville yrityksille paremmat sijoittumispalvelut.

– Toinen keskeinen maakunnan yhteishenkeä nostava asia on viime kesänä käynnistynyt pääomasijoitusrahasto. On hienoa, että samaan rahastoon on saatu kerättyä julkista ja yksityistä rahaa 10 miljoonan euron edestä, iloitsee Pitkänen.

North Savo Startup Fund -rahaston sijoitusstrategiana on panostaa 15–20 kohdeyhtiöön maakunnan kärkialoilta, jotka kattavat suuren määrän yrityksiä. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti terveys- ja hyvinvointi-, cleantech-, ICT-, energia- ja teknologiateollisuuden kasvuyrityksiin. Rahastoon ovat panostaneet Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupungit, ELY-keskus sekä yksityiset ammattimaiset sijoittajat.

Pohjois-Savon pääomasijoitusrahaston tarkoitus on hyödyttää pitkällä tähtäyksellä koko maakuntaa. Rahaston tavoitteita ovat muun muassa kohdeyritysten arvonnousun kautta saatava tuotto, talousalueen elinvoimaisuuden lisääminen sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen. Yhteistyön voimalla niin Kuopio kuin koko maakunta kasvaa ja menestyy.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Business Kuopio

Kuopion kaupungin yrityspalvelu ja Invest & Grow in Kuopio Region
Valtuustotalo
Suokatu 42 D 3 krs
70111 Kuopio
www.businesskuopio.fi

Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen