Takaisin sivun yläreunaan

Yrittäjän eläkelain muutokset

Teksti Oodia/Sari Kinnunen | Kuvat Unsplash

Vuoden alusta voimaan tullut YEL-laki selkeyttää yrittäjän työtulon määräytymistä.

Yrittäjän eläkelain muutosten tavoitteena on parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Muutoksilla saadaan vahvistettua yrittäjien työtulot riittävälle tasolle, joka varmistaa kohtuullisen eläkeaikaisen toimeentulon. Pyrkimyksenä on myös yhdenmukaistaa YEL-työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä.

Eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulo ei ole käsitteenä muuttunut ollenkaan, mutta sen laskemiseen tuli apuja. Eläketurvakeskuksen työtulosuosituksen laskentapalvelu tarjoaa yhdenmukaisen lähtökohdan työtulon arvioinnille työeläkeyhtiöissä.

Uudessa laissa säädetään työtulon perusteena olevasta tietopohjasta ja säännöllisestä seurannasta. Jatkossa kaikki työeläkeyhtiöt tarkistavat yrittäjien työtulon ajantasaisuuden joka kolmas vuosi.

Vuoden vaihteessa voimassa olleiden YEL-vakuutusten tarkistukset alkavat tämän vuoden aikana, mikäli työtuloon ei ole tehty tarkistusta kolmen viime vuoden kuluessa. Tänä vuonna tarkistus kohdistuu YEL-vakuutuksiin, joiden työtulo on alle 15 000 euroa. Ensi vuonna tarkistus tehdään 15 000–25 000 euron tuloille ja vuonna 2025 tarkistetaan yli 25 000 euron tulot. Tarkistukset jatkuvat samalla kaavalla kolmen vuoden välein, eli alle 15 000 euron työtulojen seuraava tarkistus on vuonna 2026.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla on voimassa työtulon maksimikorotusraja. Ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä työtulo voi nousta korkeintaan 4 000 euroa, mikä tarkoittaa YEL-maksun nousua enimmillään noin 85 eurolla kuukaudessa. Myös toisen tarkistuksen aikaan työtulo voi nousta enintään saman verran. Kolmannella tarkastuskerralla maksimikorotusrajaa ei enää ole. Tällöin yrittäjän työtulo on kuitenkin jo huomattavasti alkuperäistä korkeammalla tasolla ja korotukset ovat pienempiä.

Uusilla yrittäjillä, jotka ottavat vakuutuksen 1.1.2023 jälkeen, tätä suojasäännöstä ei ole, vaan työtulo katsotaan kuntoon vakuutuksen alkaessa ja tarkistetaan työeläkeyhtiön toimesta kolmen vuoden kuluttua.

Uuden työtulon määrittäminen ei tapahdu yllättäen, vaan yrittäjään ollaan yhteydessä ennen työtulon tarkistamista. Yrittäjä saa työeläkeyhtiöltä työeläkesuosituksen, joka pohjautuu hänen omaan tilanteeseensa. Tavoitteena on määrittää kohtuullinen vuosipalkka, joka maksettaisiin yhtä ammattitaitoiselle henkilölle työsuhteessa. Eläkeyhtiön tekemässä kokonaisarviossa huomioidaan alan mediaanipalkka sekä muun muassa yrittäjän työpanoksen määrä ja arvo, yrittäjätoiminnan laajuus sekä yrittäjän ammattitaito.

Eläkeyhtiö määrittelee työtulon, mutta se kuulee asiassa myös yrittäjää. Saatuaan työtuloehdotuksen yrittäjä voi antaa lisätietoja ja tarkentaa sitä. Työeläkeyhtiön määrittämästä työtulosuosituksesta voidaan myös poiketa liikkumavaran verran, eli 30 prosenttia yli tai alle suositellun tulon.

Tarkistusmenettelyn voimaantuloa on jaksotettu, jotta yrittäjillä jäisi aika sopeuttaa yritystoimintansa mahdollisesti nousevien YEL-vakuutusmaksujen maksamiseksi.

Lähteet: Tela, työeläkeyhtiöt

Jaa artikkeli

Tekijät

Sari Kinnunen
Viestinnän harjoittelija