Takaisin sivun yläreunaan

Yritysvastuu megatrendien valossa

Teksti Oodia/Marlene Sanoukian | Kuvat Miikka Pirinen

Yritykset voivat vastata muuttuvan maailman haasteisiin ja olla edelläkävijöitä yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa.

Maailma muuttuu jatkuvasti yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Muutosten hahmottamisen apuna ovat megatrendit, jotka ovat useista ilmiöistä koostuvia, muutoksen laajoja kaaria kuvaavia kehityssuuntia. Megatrendit auttavat meitä ymmärtämään muutosten kokonaiskuvaa pidemmällä aikavälillä niin, että voimme rakentaa kestävää ja myönteistä tulevaisuutta. Yrityksillä on yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa keskeinen rooli.

Sitran Megatrendit 2023 -selvitys kuvaa tätä muutosten kokonaiskuvaa viiden teeman eli luonnon, ihmisten, vallan, teknologian ja talouden kautta. Luonnon kantokyky murenee, koska elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä. Ihmisten hyvinvoinnin haasteet kasvavat, koska toimintaympäristön muutokset vaikuttavat ihmisten arkeen. Vallan teemaan liittyy puolestaan se, että demokratian kamppailu kovenee ja kriisien kasautuminen koettelee yhteiskuntia. Myös geopoliittinen valtataistelu on tullut ryminällä takaisin. Kilpailu digivallasta kiihtyy, ja teknologia ja data sulautuvat yhä enemmän ihmisten arkeen. Viidentenä teemana on talous, jonka perusta rakoilee globaalin eriarvoisuuden kasvaessa ja ekologisen kestävyyskriisin edetessä.

Yritykset uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä

Sitran johtavan asiantuntijan Mikko Dufvan mukaan elämme nyt murrosaikaa, jossa monet asiat muuttuvat ja tulevaisuus tuntuu epämääräiseltä. Vanhat visiot ja ajatukset tulevaisuudesta eivät ehkä enää pädekään niin hyvin kuin aiemmin. Yrityksillä voi järjestöjen ja kansalaisten ohella olla vahva rooli uusien näkemysten luomisessa. Tulevaisuusvisioiden pitäisi vastata tämänhetkisiin, megatrendiselvityksessäkin tunnistettuihin haasteisiin.

– Tulevaisuutta katsotaan usein kapeasta, oman toimialan tai tietyn teknologian näkökulmasta. Megatrendiselvityksen hyötynä ehkä on se, että se voi luoda muutosten kokonaiskuvan, jonka perusteella voidaan havaita, millaisia uudenlaisia haasteita yritykselle voi tulla tai mistä voi löytyä uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja, Dufva valottaa.

Silmälasipäinen vaaleahiuksinen mies pikkutakissa ja kuviollisessa paidassa katsoo kameraan.
Sitran johtavan asiantuntijan Mikko Dufvan mukaan megatrendit ovat apuna sen hahmottamisessa, mistä yrityksille voi löytyä uusia toimintamalleja.

Vastuullista toimintaa kaikilla tasoilla

Vastuullisen yrityksen toiminta on luotettavaa, taloudellista, yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöä kunnioittavaa. Vastuullinen yritys kunnioittaa ihmisoikeuksia, arvioi ympäristövaikutuksiaan, toimii avoimesti, valvoo toimintaansa sekä raportoi toiminnastaan. Vastuullisuusperiaatteet ulottuvat yrityksen oman toiminnan lisäksi alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihin. Yhteiskuntavastuun noudattaminen vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen ja kilpailukykyyn ja hyödyttää parhaimmillaan työntekijöitä, asiakkaita, rahoittajia ja muita sidosryhmiä.

Yritysvastuullisuuden Dufva arvioi korostuvan siinä, että yritys miettii yhä enemmän sen oman toiminnan suorien vaikutusten, eli jalanjäljen, hallinnan lisäksi sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, eli kädenjäljen, vahvistamista. Enää ei siis riitä se, että yritys pyrkii vähentämään vahinkoja, vaan sen on pohdittava, mitä hyvää se voi saada aikaan esimerkiksi luonnon tilan ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Luontoteemassa myös yrityksiltä odotetaan tekoja sen suhteen, miten ne voivat parantaa luonnon monimuotoisuutta, ja ilmastotoimissa sitä, miten ne voivat auttaa energian säästössä tai sitoa hiiltä. Pandemia on ollut melko poikkeuksellista aikaa, mikä on näkynyt myös henkisen hyvinvoinnin haasteina sekä mahdollisuutena miettiä monia työn arjen käytäntöjä uusiksi. Etätyö on saattanut tulla tutummaksi, ja nyt ehkä tämä hybridityö. Voimme pohtia, mitä haluamme säilyttää ja miten löydämme työelämään sellaisia joustoja, joita haluamme ja jotka luovat hyvinvointia työntekijöille, Dufva erittelee.

Muutos luodaan yhdessä

Koronakriisi, Venäjän hyökkäyssota ja maailman geopoliittinen tilanne ovat Dufvan mukaan osoittaneet, että elämme todella keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Yrityksetkään eivät kykene toimimaan näistä maailman myllerryksistä erossa.

– Vähintä mitä voimme tehdä, on pysyä kartalla siitä, mitä kaikkea tapahtuu, ja miettiä, miten voimme yhdessä olla rakentamassa resilientimpää yhteiskuntaa, sellaista Suomea, joka pärjää edelleen hyvin erilaisista kriiseistä huolimatta, Dufva painottaa.

Lähteet: sitra.fi, kuluttajaliitto.fi

Jaa artikkeli

Tekijät

Marlene Sanoukian