Takaisin sivun yläreunaan

Kohti tulevaisuuden työyhteisöä

Teksti RTK-Henkilöstöpalvelu/Outi Niskanen | Kuvat RTK-Henkilöstöpalvelu/Outi Niskanen | Kaupallinen yhteistyö

Moderneissa työyhteisöissä korostetaan sisäistä motivaatiota, intoa oppia uutta sekä pehmeitä työelämätaitoja.

Vuoden 2020 asettamat raamit toivat mukanaan digiloikan, etätyöskentelyn ja muita poikkeuksellisia järjestelyjä monille toimialoille. RTK-Henkilöstöpalvelun HR-asiantuntija Janne Malmisaaren mukaan rekrytoinnin trendit antavat suuntaa tulevaisuuden työyhteisöille.

Työelämän muutoksien myötä oman alansa taitajan näkökulmasta korostuu yhä enemmän tarve yhteenkuuluvuuden tunteelle osana työyhteisöä. Lopulta rekrytoinnin trendien mukaan olennaisinta yhteenkuuluvuuden tunteessa ei ole esimerkiksi paikka, missä työtä tehdään, vaan työn yhteinen motiivi.

– Motiivi antaa merkityksen ja suunnan koko yrityksen yhteiselle toiminnalle. Motiivi on kannattavaa heijastaa yrityksen rekrytointiprosessiin viestimällä potentiaaliselle osaajalle siitä, mikä on juuri hänen roolinsa osana työyhteisöä, yhteistä motiivia ja yrityksen tulevaisuutta, kertoo Malmisaari. Työssään Malmisaari toimii rekrytoijana sekä yrityksen sisäisessä rekrytoinnin kehitysryhmässä, kehittäen yrityksen rekrytointiprosessia ja muun muassa onnistunutta hakijakokemusta.

Työn rakenteen muutokset ja innovaatiot vaativat osakseen uutta osaamista. Turbulentissa ja muutoksien ympäristössä saattaa olla haasteena etsiä juuri tiettyä, kaikki vaateet täyttävää taitajaa. Malmisaari muistuttaa, että henkilöstövalintoja tehdessä on hyvä pohtia asiaa siitä näkökulmasta, että ihmiselle ei kehitetä uusia taitoja, vaan kehitetään jatkuvasti kykyä oppia uutta.

RTK-Henkilöstöpalvelun HR-asiantuntija Janne Malmisaari toimii rekrytoijana ja yrityksen sisäisessä rekrytoinnin kehitysryhmässä.

 

– Into oppia on sisäänrakennettu ominaisuus, joka saa kipinän henkilön omasta halusta. Tulevan työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan, eli esimerkiksi omaan osaamiseen oppimisen kautta, on yhteydessä työhön sitoutumiseen, työntekijäkokemukseen ja kykyyn kestää muutoksia, Malmisaari sanoo.

Perinteisesti rekrytoinnissa kiinnitetään helposti ensisijaisesti huomiota niin sanottuihin koviin taitoihin, eli tiettyyn vaadittuun osaamiseen, kuten tietoteknisiin taitoihin. Nousevana trendinä kovien taitojen rinnalle ovat nousseet pehmeät taidot. Pehmeitä taitoja työelämässä ovat esimerkiksi luovuus, kyky sopeutua muutokseen, päätöksentekokyky, motivaatio ja ongelmanratkaisukyky.

– Pehmeät taidot ovat osaajalleen synnynnäisiä ja sovellettavissa työelämässä useilla toimialoilla. Rekrytointitilanteessa pehmeitä taitoja voidaan kartoittaa esimerkiksi kysymällä hakijalta esimerkkejä tilanteista, joissa hän on tarvinnut luovuutta tai ongelmanratkaisukykyä, Malmisaari kuvailee.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

RTK-Henkilöstöpalvelu Oy

Puijonkatu 28 lt, 70100 Kuopio
Jaa artikkeli