Takaisin sivun yläreunaan

Tavoitteena maailman paras työelämä

Teksti Oodia/Joona Paakkanen | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Työhyvinvoinnin rooli korostuu tulevaisuuden työelämässä. Uusi hankeohjelma pyrkii levittämään työelämän laatua kehittäviä innovaatioita yrityksiin.

Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä yhteys yritysten eri tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja sairauspoissaoloihin. Hyvinvoiva työyhteisö on valmis kohtaamaan muuttuvan työelämän haasteita.

Työn ja työhyvinvoinnin kehittäminen kuuluu myös päättäjien intresseihin. Vuonna 2020 käynnistetty TYÖ2030 on työelämän toimintatapoja uudistava kehittämisohjelma, joka kytkeytyy hallitusohjelman tavoitteeseen toimivista työmarkkinoista ja osaamisesta. Hankeohjelman mukaan toimintatapoja uudistamalla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla.

Ohjelmaa toteutetaan Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa näiden ELY-keskusten yhteistyönä rakennetun aluepilotin toimesta. Savo-Karjalan aluepilotti aloitti toimintansa kuluvana vuonna, ja sen tavoitteena on osallistaa ja motivoida alueiden pk-yrityksiä työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

– Osaavan työvoiman saatavuus on polttava kysymys alueella. Työelämän laadulla on tärkeä rooli osaajapulan ratkaisemisessa ja työntekijöiden saamisessa, aluepilotin projektipäällikkö Anu Antikainen toteaa.

Aluepilotin keskeisenä tehtävänä on myös alueellisten työelämäverkostojen toiminnan vahvistaminen. Tarkoituksena on syventää kahden maakunnan työelämätoimijoiden yhteistyötä, jotta maakunnat voivat oppia toisiltaan, levittää hyviä käytäntöjä ja kehittää yhdessä uusia toimintatapoja yritysrajapinnassa.

Työelämäverkoston jäseninä on alueen oppilaitoksia, kehittämisyhtiöitä ja työmarkkinajärjestöjä. Molemmilla alueilla mukana ovat myös yrittäjäjärjestön ja kauppakamarin edustajat.

– Työelämäverkostojen tehtävänä on tavoittaa alueen yrityksiä ja organisaatioita työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistyössä ja sen jalkautuksessa pilotoimalla muun muassa työelämävalmentajan toimintamallia, Antikainen kertoo.

Työelämän laadulla on tärkeä rooli osaajapulan ratkaisemisessa ja työntekijöiden saamisessa, aluepilotin projektipäällikkö Anu Antikainen toteaa. Kuva Oodia/Mirka Happonen

 

Workathloneja ja webinaareja

Oletko kiinnostunut työelämän laadun kehittämiseen liittyvistä teemoista? Mikäli vastauksesi on kyllä, kannattaa harkita aluepilotissa toteutettavia Workathlon-ratkaisuklinikoita sekä webinaareja ja oppimispajoja. Ylimaakunnalliset tapahtumat ovat avoimia kaikille: alueiden yrityksille, työelämäverkoston toimijoille sekä muille teemasta kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

– Teemat liittyvät laajasti työelämän laadun kehittämiseen, kuten jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin, nuorten johtamiseen ja työyhteisön moninaisuuteen, Antikainen sanoo.

Tapahtumaan osallistuvat yritykset saavat maksutta avukseen aluepilotin tarjoamat asiantuntijat ratkaisemaan työelämän haasteita tai unelmia. Ideana on myös saattaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja työelämän kehittäjiä, jotka yhteisen keskustelun lisäksi konkreettisesti ratkaisevat haasteita.

– Tapahtumat ovat hyvin vuorovaikutteisia. Ratkaisumalleja esitetään yrityksille ja muulle yleisölle, jolloin kaikki pääsevät kommentoimaan ja jakamaan vertaistukea, Antikainen kertoo.

Aluepilottiin haetaan yhä yrityksiä, joille voidaan laatia Workathloniin osallistumisen myötä myös yrityskohtainen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma sekä hahmotella mittareita, joilla kehittämistyön tuloksista saadaan tarkempaa tietoa. Tämän vuoden ensimmäinen Workathlon-tapahtuma on tarkoitus järjestää marraskuussa.

– Alueiden edelliset Workathlonit järjestettiin vuonna 2019, ja niistä saatu palaute oli hyvin positiivista. Tulevana vuonna klinikoita järjestetään useita, joten kaikki halukkaat pk-yritykset pääsevät varmasti mukaan, lupaa projektipäällikkö.

Mitä tulossa?

  • Marraskuussa osana Sawosta Maailmalle kansainvälisyysteemakuukautta webinaari moninaisuudesta ja inkluusiosta työelämässä.
  • Marraskuussa ylimaakunnallinen virtuaalinen Workathlon-ratkaisuklinikka
  • 1.12.2021 webinaari ja oppimispaja työn murroksesta oppimisen vallankumoukseen. Pääpuhujana tilaisuudessa on Ilkka Halava, joka on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja hallitusammattilainen. Hän on yksi Suomen valovoimaisimmista puhujista ja monen organisaation luottosparraaja.
Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Savo-Karjalan aluepilotti, TYÖ2030-ohjelma

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten yhteishanke
Toteutusaika 1.1.2021–31.12.2022
Projektipäällikkö Anu Antikainen
anu.antikainen@ely-keskus.fi, p. 0295 043 656

Jaa artikkeli

Tekijät

Joona Paakkanen
Mirka Happonen