Takaisin sivun yläreunaan

Verkossa näyt kauemmaksi

Teksti Oodia/Heta Jyrälä | Kuvat Oodia/Mirka Happonen | Kaupallinen yhteistyö

Valmennusten avulla kehitetään luovien alojen verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa.

Digitaalinen liiketoiminta antaa yrityksille mahdollisuuksia kasvaa, näkyä kauemmaksi ja luoda uudenlaisia palveluita. Se voi olla esimerkiksi nykyisten palveluiden viemistä verkkoon tai verkon kautta tapahtuvan ostamisen helpottumista.

– Luovilla aloilla konkreettinen esimerkki on tapahtumien järjestäminen verkossa tai tuomalla jotain erityissisältöä ja osallisuutta tapahtumaan verkon kautta eli hybridinä. Digitaalisuuden avulla esimerkiksi teatteriesitykset voidaan kokea usealla paikkakunnalla yhtä aikaa ja näin saada uutta yleisöä ympäri Suomea, kertoo projektipäällikkö Raisa Leinonen Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hankkeesta.

Raisa Leinonen, Kaija Villman ja Terhi Rissanen kannustavat kaikkia hyödyntämään matalan kynnyksen valmennuksia.

Helmi-maaliskuun aikana digitalisaation kelkkaan voi hypätä hankkeen tarjoamien valmennusten kautta. Kevään valmennuskokonaisuus keskittyy virtuaaliseen liiketoimintaan sekä virtuaali- ja hybriditapahtumien valmennuksiin. Syksyllä valmennukset jatkuvat uusin teemoin.

– Koulutukset kestävät puolestatoista tunnista puoleen päivään. Luovien alojen suurin haaste on, ettei palveluita löydy. Valmennukset auttavat hahmottamaan uudenlaisia myyntikanavia, ajatuksia kaupallistamiseen sekä tapoja näkyä kauemmaksi ja verkottua sanoo viestintäasiantuntija Terhi Rissanen.

Hankkeen puitteissa myös verkostoidutaan ja käydään benchmarkkaus-matkoilla muualla Suomessa. Sekä kevään että syksyn valmennukset ovat työttömille työnhakijoille maksuttomia. Alle 10 hengen yrityksille kokoisuus kustantaa vain 150 euroa, sitä suuremmille 750 euroa ja kunnille 1 500 euroa.

Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoima hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella, jolla tuetaan Covid-19-pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen elpymistä. Hanke toteutetaan vuosien 2021–2023 aikana.

Tutustu valmennuksiin tästä: https://luova.savonia.fi/hankkeet/luova-reaktio/luova-reaktio-valmennukset

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke

Projektipäällikkö Raisa Leinonen
Jaa artikkeli

Tekijät

Heta Jyrälä
Mirka Happonen