Takaisin sivun yläreunaan

Yhteistyön edistäjä

Teksti Oodia/Marlene Sanoukian | Kuvat Viestintä/UEF | Kaupallinen yhteistyö

Itä-Suomen yliopisto luo laadukkaan tutkimuksen ja koulutuksen sekä monialaisen yhteistyön kautta elinvoimaa koko Itä-Suomen alueelle.

Osaamisen, innovaatioiden ja yrityselämän kehittäminen edellyttää verkostojen luomista ja monien toimijoiden välistä yhteistyötä. Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen alueella keskeisenä toimijana on Itä-Suomen yliopisto.

– Teemme laadukasta tutkimusta, koulutamme alueelle osaavaa työvoimaa, luomme pohjaa uudelle yritystoiminnalle ja teemme konkreettista tutkimus- ja kehitystyötä pohjoissavolaisten yritysten kanssa, kuvailee Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

Itä-Suomen yliopisto on tunnistanut neljä globaalia haastetta, joihin se hakee ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Haasteet ovat: ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

– Nämä profiilialueet kuvaavat tutkimuksemme ja koulutuksemme vahvuuksia, joiden vaikuttavuutta pyrimme lisäämään rakentamalla avoimia innovaatioekosysteemejä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tärkeintä on se, että osaaminen ja ideat liikkuvat avoimesti kaikkiin suuntiin, Mönkkönen kertoo.

Yliopiston tutkimustoiminnan pohjalle Kuopion alueelle onkin syntynyt lukuisa joukko hyvin menestyviä yrityksiä. Kuopio Health -osuuskunta on esimerkki ekosysteemistä, jossa yliopisto on mukana Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopistollisen sairaalan, kaupungin ja lukuisten yritysten kanssa. Vastaavia ekosysteemejä rakennetaan myös muun muassa metsäbiotalouden sekä vesiosaamisen ympärille.

Alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen on iso visio, jonka koemme osaksi tehtäväämme, kertoo Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

 

Yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä edistetään myös työelämäprofessuurin kautta. Itä-Suomen yliopistossa työelämäprofessoreja palkataan teemoittain ja määräaikaisesti sen mukaan, miten he voivat vahvistaa yliopiston osaamista. Mönkkösen mukaan henkilö, jolla on laaja kokemus yliopiston ulkopuolisesta työelämästä ja verkostoja siellä, tuo hyötyä tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen, mikä puolestaan vahvistaa työelämän ja yliopiston välistä toimintaa.

Tutkimus ja koulutus edellyttävät lisäksi maailmanlaajuista verkostoitumista ja yhteistyötä yliopistojen kesken.

– Kansainvälistyminen on äärimmäisen tärkeätä kaikilla tasoilla. Olemme kansainvälinen toimija ja pyrimme tuomaan alueelle koulutusperäistä maahanmuuttoa. Koko Suomelle ja harvaanasutuille alueille on kohtalon kysymys, että tänne saadaan muuttamaan ihmisiä, jotka jäävät hyödyttämään aluetta pysyvästi, muuten meiltä loppuu osaava työvoima, Mönkkönen painottaa.

Itä-Suomen yliopisto haluaa kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimuksen ja koulutuksen kautta taata elinvoimaa Itä-Suomen alueelle ja tehdä alueesta vetovoimaisen.

– Alueen elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen on iso visio, jonka koemme osaksi tehtäväämme. Tuomme alueelle nuoria ihmisiä ja tuotamme osaavaa työvoimaa. Olemme Suomen monialaisin yliopisto. Laaja, monipuolinen koulutustarjontamme lisää vetovoimaamme ja tarkoittaa sitä, että Itä-Suomeen ja Pohjois-Savoon tulee opiskelijoita laajasti koko maasta ja ulkomailta, Mönkkönen toteaa.

Itä-Suomen yliopiston tavoitteena onkin olla Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö. Se tarkoittaa Mönkkösen mukaan sitä, että yliopisto suhtautuu suurella innolla oppimisympäristön ja koulutusmenetelmien kehittämiseen.

– Avoimen tieteen ja innovaatiotoiminnan edistäminen on todella tärkeää. Itä-Suomen vetovoiman kehittäminen on yhteinen asia, ja se edellyttää vahvaa yhteistyötä, jossa haluamme olla hyvä ja vahva toimija yhdessä muiden kanssa, Mönkkönen kiteyttää.

Kaupallinen yhteistyö

Yhteistyökumppani

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1, 70210 Kuopio
Jaa artikkeli

Tekijät

Marlene Sanoukian